Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Consiliul de Administraţie


Conducerea executivă

Rector:

 • Prof.univ.dr.ec. Ramona Lile
  • Cabinet rector, sef de cabinet: ec. Zorina Barna
  • Secretar șef universitate : jurist Nicoleta Dumitrașcu
  • Secretariat rector: ec. Mirela Maria Bangău, Anca Bogdan
  • Telefon:0257 283010
  • Fax: 0257 280070
  • E-mail: rectorat@uav.ro

Prorector (procesul de învățămât  şi asigurarea calităţii):

Prorector (privind cercetarea științifică):

Prorector (transparenţă academică şi relaţii internaţionale):


Mesajul Rectorului Universităţii "Aurel Vlaicu"

Universitatea “Aurel Vlaicu” reprezintă o instituție cu o misiune asumată pe educație și cercetare științifică, în spiritul idealului European, al unei societăți centrată pe cunoaștere, o universitate a mileniului al treilea. Acest imperativ constituie  pentru mine, un argument în exercitarea funcției de rector, respectiv a unui management întemeiat pe echipă, astfel încât împreună cu conducerile celor nouă facultăți şi întreg corpul didactic, să imprimăm vieții academice dinamism și standarde de calitate conforme cerințelor socio-economice și culturale actuale. Totodată, afirmăm ca scop esențial calitatea, obiectiv la a cărui finalitate conlucrează deopotrivă dascălii și studenții din cele trei tipuri de programe prevăzute în Programul Bologna.  
Considerăm că împreună avem șanse de succes în menținerea calității în mediul concurențial de astăzi. 

Rector,
Prof.univ.dr.ec. Ramona Lile

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET