Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

 Alegeri universitare pentru legislatura 2012-2016 

  Facultăţi/ Departamente 

 Facultăţi Decanate

Rezultatele alegerilor

Candidaturi pentru funcţia de Rector

 Nr.crt. Candidaţi la funcţia de Rector      Cerere/Declaraţii        CV           Program managerial      
1 Bocîi Liviu Cerere / Declaraţia 1 / Declaraţia 2 CV Program managerial
2 Duma Virgil-Florin Cerere / Declaraţia 1 / Declaraţia 2 CV Program managerial
3 Lile Ramona Cerere / Declaraţia 1 / Declaraţia 2 CV Program managerial
4 Radu Ioan Cerere / Declaraţia 1 / Declaraţia 2 CV Program managerial

 

Candidaturi  pentru  funcţia de Președinte al Senatului

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de președinte al senatului   Cerere Declaraţii  CV 
 1  Barbu Ionel   Cerere   Declaraţia1 / Declaraţia2   CV
 2  Ioja Cristinel   Cerere   Declaraţia1 / Declaraţia2   CV
 3  Kaposta Iosif   Cerere   Declaraţia1 / Declaraţia2   CV

 

Candidaturi  pentru  funcţia de Președinte al Consiliul Academic

 Nr.crt. Candidaţi la funcţia de președinte al consiliului academic         Cerere/Declaraţii        CV           Program managerial      
1 Barbu Ionel Cerere / Declaraţia 1 / Declaraţia 2 CV Program managerial
2 Belean Pavel Cerere / Declaraţia 1 / Declaraţia 2 CV Program managerial
3 Mihuț Lizica Cerere / Declaraţia 1 / Declaraţia 2  CV  Program managerial
4 Tusz Francisc Cerere / Declaraţia 1 / Declaraţia 2 CV Program managerial

 

Candidaturi  pentru  funcţia/calitatea de: director de departament/membru în consiliul departamentului/membru în consiliul facultăţii/membru în senatul universitar

  • Termen limită de depunere candidaturi pentru funcţia director de departament respectiv calitatea de membru în consiliul departamentului: 12.03.2012 (alegeri în perioada 19-20 martie, prin vot universal, direct şi secret)
  • Termen limită de depunere candidaturi pentru calitatea de membru în consiliul facultăţii respectiv calitatea de reprezentant în senatul universitar: 14.03.2012 (alegeri în perioada 21-23 martie, prin vot universal, direct şi secret)

 1. Facultatea de Design /

Departamentul de DESIGN, COMUNICARE VIZUALĂ ŞI ARTE APLICATE

 Nr.crt. Candidaţi la funcţia de DECAN          Declaraţii        CV           Plan managerial      
 1 Lucaci Călin  CV  Plan managerial
 2 Ionescu Lăcrimioara  CV  Plan managerial
Proces verbal de avizare al consiliul facultăţii

 

 Nr.crt. Candidaţi la funcţia de director de departament          Cerere/Declaraţii        CV           Plan managerial      
 1 Lucaci Călin  CV  Plan managerial

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de membru în consiliul departamentului  Cerere Declaraţii  CV 
 1  Bota Diana   Cerere   Declaraţia1 / Declaraţia2   CV
 2  Brânduşescu Delia   Cerere   Declaraţia1 / Declaraţia2   CV
 3  Colta Onisim   Cerere   Declaraţia1 / Declaraţia2   CV

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de membru în consiliul facultăţii  Cerere Declaraţii  CV 
1 Bota Diana Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
2 Brândușescu-Rubel Delia Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
3 Colta Onisim Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de reprezentant în senatul universitar  Cerere Declaraţii  CV 
1 Ionescu Lăcrămioara Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV

 

  2. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport /

Departamentul de EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ

 Nr.crt. Candidaţi la funcţia de DECAN          Declaraţii        CV           Plan managerial      
 1 Galea Dorin  CV  Plan managerial
 2 Marconi Gabriel  CV  Plan managerial
Proces verbal de avizare al consiliul facultăţii

 

 Nr.crt. Candidaţi la funcţia de director de departament          Cerere/Declaraţii        CV           Plan managerial      
 1 Andrei Vasile Liviu  Cerere  /  Declaraţie   CV   Plan managerial
 2 Marconi Roberto Gabriel Cerere / Declaraţia1 / Declaraţia2    CV   Plan managerial

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de membru în consiliul departamentului  Cerere Declaraţii  CV 
 1   Galea Ioan   Cerere   Declaraţie 1 | Declaraţie 2   CV
 2   Popa Lucian   Cerere   Declaraţie 1 | Declaraţie 2   CV

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de membru în consiliul facultăţii  Cerere Declaraţii  CV 
1 Galea Ioan Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
2 Popa Lucian Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
3 Andrei Liviu Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de reprezentant în senatul universitar  Cerere Declaraţii  CV 
1 Galea Ioan Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
2 Popa Lucian Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV

 

  3. Facultatea de Inginerie /

Departamentul de AUTOMATICĂ, INGINERIE INDUSTRIALĂ, TEXTILE ŞI TRANSPORTURI

 Nr.crt. Candidaţi la funcţia de DECAN          Declaraţii        CV           Plan managerial      
 1 Glăvan Dan  CV  Plan managerial
 2 Igreț Sorin  CV  Plan managerial
Proces verbal de avizare al consiliul facultăţii

 

 Nr.crt. Candidaţi la funcţia de director de departament          Cerere/Declaraţii        CV           Plan managerial      
 1 Barbu Ionel    Cerere / Declaraţia1 / Decalaraţia 2   CV   Plan managerial
 2 Kaposta Iosif   Cerere / Declaraţia1 / Declaraţia2   CV   Plan managerial
 3 Sima Gheorghe   Cerere / Declaraţia1 / Declaraţia2   CV   Plan managerial

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de membru în consiliul departamentului  Cerere Declaraţii  CV 
 1   Tănăsoiu Aurelia   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 2   Huțiu Gheorghe   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 3   Bele Ioan   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 4   Koles Ioan   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 5   Gal Lucian   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 6   Bălaș Marius Mircea   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 7   Popa Alexandru   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 8   Negrilă Radu   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 9   Kaposta Iosif   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de membru în consiliul facultăţii  Cerere Declaraţii  CV 
1 Băla Cristina Cerere Declarație1| Declarație2 CV
2 Bălaș Valentina Cerere Declarație1| Declarație2 CV
3 Barbu Ionel Cerere Declarație1| Declarație2 CV
4 Bele Ioan Cerere Declarație1| Declarație2 CV
5 Bocîi Liviu Cerere Declarație1| Declarație2 CV
6 Duma Virgil Cerere Declarație1| Declarație2 CV
7 Gal Lucian Cerere Declarație1| Declarație2 CV
8 Huțiu Gheorghe Cerere Declarație1| Declarație2 CV
9 Igreț Sorin Vlad Cerere Declarație1| Declarație2 CV
10 Jitaru Laurențiu Cerere Declarație1| Declarație2 CV
11 Kaposta Iosif Cerere Declarație1| Declarație2 CV
12 Koles Ioan Cerere Declarație1| Declarație2 CV
13 Moțica Adriana Cerere Declarație1| Declarație2 CV
14 Mortoiu Doina Cerere Declarație1| Declarație2 CV
15 Muller Valentin Cerere Declarație1| Declarație2 CV
16 Negrilă Radu Cerere Declarație1| Declarație2 CV
17 Pernevan Ioan Cerere Declarație1| Declarație2 CV
18 Popa Alexandru Cerere Declarație1| Declarație2 CV
19 Radu Ioan Cerere Declarație1| Declarație2 CV
20 Sima Gheorghe Cerere Declarație1| Declarație2 CV
21 Tănăsoiu Aurelia Cerere Declarație1| Declarație2 CV

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de reprezentant în senatul universitar  Cerere Declaraţii  CV 
1 Bălaș Valentina Cerere Declarație1| Declarație2 CV
2 Barbu Ionel Cerere Declarație1| Declarație2 CV
3 Bele Ioan Cerere Declarație1| Declarație2 CV
4 Bocîi Liviu Cerere Declarație1| Declarație2 CV
5 Duma Virgil Cerere Declarație1| Declarație2 CV
6 Kaposta Iosif Cerere Declarație1| Declarație2 CV
7 Koles Ioan Cerere Declarație1| Declarație2 CV
8 Mortoiu Doina Cerere Declarație1| Declarație2 CV
9 Moțica Adriana Cerere Declarație1| Declarație2 CV
10 Popa Alexandru Cerere Declarație1| Declarație2 CV
11 Radu Ioan Cerere Declarație1| Declarație2 CV
12 Redac Teodor Cerere Declarație1| Declarație2 CV
13 Sima Gheorghe Cerere Declarație1| Declarație2 CV
14 Tănăsoiu Aurelia Cerere Declarație1| Declarație2 CV

 

4. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului /

Departamentul de ŞTIINŢE TEHNICE ŞI ALE NATURII

 Nr.crt. Candidaţi la funcţia de DECAN          Declaraţii        CV           Plan managerial      
 1 Calinovici Ioan  CV  Plan managerial
 2 Ciutina Virgiliu  CV  Plan managerial
Proces verbal de avizare al consiliul facultăţii

 

 Nr.crt. Candidaţi la funcţia de director de departament          Cerere/Declaraţii        CV           Plan managerial      
 1 Lungu Monica Elena   Cerere / Declaraţia 1 / Declaraţia 2   CV  Plan managerial
 2 Palcu Sergiu Erich   Cerere / Declaraţia 1 / Declaraţia 2   CV  Plan managerial

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de membru în consiliul departamentului  Cerere Declaraţii  CV 
 1   Dicu Anca   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 2   Mureșan Claudia   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 3   Radu Dana   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 4   Diaconescu Daniela   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 5   Țigan Eugenia   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 6   Calinovici Ioan   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 7   Zdremțan Monica   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 8   Ciutina Virgil   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de membru în consiliul facultăţii  Cerere Declaraţii  CV 
1 Brînzan Oana Cerere Declarație1| Declarație2 CV
2 Calinovici Ioan Cerere Declarație1| Declarație2 CV
3 Mureșan Claudia Cerere Declarație1| Declarație2 CV
4 Popescu Ionel Cerere Declarație1| Declarație2 CV
5 Diaconescu Daniela Cerere Declarație1| Declarație2 CV
6 Ursachi Claudiu Cerere Declarație1| Declarație2 CV
7 Palcu Sergiu Cerere Declarație1| Declarație2 CV
8 Lungu Monica Cerere Declarație1| Declarație2 CV
9 Radu Dana Cerere Declarație1| Declarație2 CV
10 Zdremțan Monica Cerere Declarație1| Declarație2 CV
11 Chambre Dorina Cerere Declarație1| Declarație2 CV
12 Dicu Anca Cerere Declarație1| Declarație2 CV
13 Ciutina Virgil Cerere Declarație1| Declarație2 CV
14 Munteanu Florentina Cerere Declarație1| Declarație2 CV

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de reprezentant în senatul universitar  Cerere Declaraţii  CV 
1 Munteanu Florentina Cerere Declarație1 | Declarație2 CV
2 Brînzan Oana Cerere Declarație1 | Declarație2 CV
3 Calinovici Ioan Cerere Declarație1 | Declarație2 CV
4 Lungu Monica Cerere Declarație1 | Declarație2 CV
5 Ciutina Virgil Cerere Declarație1| Declarație2 CV
6 Radu Dana Cerere Declarație1| Declarație2 CV
7 Mureșan Claudia Cerere Declarație1| Declarație2 CV
8 Zdremțan Monica Cerere Declarație1| Declarație2 CV
9 Chambre Dorina Cerere Declarație1| Declarație2 CV
10 Diaconescu Daniela Cerere Declarație1| Declarație2 CV

 

  5. Facultatea de Ştiinte Economice /

 Departamentul de DISCIPLINE ECONOMICE 

 Nr.crt. Candidaţi la funcţia de DECAN          Declaraţii        CV           Plan managerial      
 1 Cureteanu Radu  CV  Plan managerial
 2 Iacob Mihaela  CV  Plan managerial
Proces verbal de avizare al consiliul facultăţii

 

 Nr.crt. Candidaţi la funcţia de director de departament          Cerere/Declaraţii        CV           Plan managerial      
 1 Isac Florin   Cerere / Declaraţia1 / Declaraţia2   CV   Plan managerial
 2 Risti Lucia   Cerere / Declaraţia1 / Declaraţia2   CV   Plan managerial

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de membru în consiliul departamentului  Cerere Declaraţii  CV 
 1   Condea Bogdan   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 2   Gomoi Bogdan   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 3   Barbu Florentina   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 4   Bara Iuliana   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 5   Cuc Lavinia   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 6   Mazuru Luminița   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 7   Rusu Sergiu   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV
 8   Isac Florin   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2   CV

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de membru în consiliul facultăţii  Cerere Declaraţii  CV 
1 Szentesi Silviu Gabriel Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
2 Lile Ramona Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
3 Sanda Grigorie Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
4 Iacob Mihaela Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
5 Gomoi Bogdan Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
6 Nicolaescu Cristina Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
7 Mazuru Luminița Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
8 Risti Lucia Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
9 Cureteanu Radu Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
10 Isac Florin Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
11 Bălan Leonard Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
12 Cernușca Lucian Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
13 Pantea Mioara Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
14 Cilan Teodor Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
15 Băra Iuliana Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
16 Boglea Vanina Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
17 Hanganu Silvia Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
18 Almași Robert Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
19 Șimandan Matei Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de reprezentant în senatul universitar  Cerere Declaraţii  CV 
1 Szentesi Silviu Gabriel Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
2 Lile Ramona Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
3 Sanda Grigorie Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
4 Iacob Mihaela Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
5 Gomoi Bogdan Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
6 Nicolaescu Cristina Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
7 Mazuru Luminița Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
8 Risti Lucia Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
9 Cureteanu Radu Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
10 Isac Florin Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
11 Șimandan Matei Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV

 

6. Facultatea de Ştiinte Umaniste si Sociale /

Departamentul de LIMBI MODERNE ŞI ŞTIINŢE SOCIO UMANE

 Nr.crt. Candidaţi la funcţia de DECAN          Declaraţii        CV           Plan managerial      
 1 Bodiștean Florica  CV  Plan managerial
 2 Lucaci Florea  CV  Plan managerial
Proces verbal de avizare al consiliul facultăţii

 

 Nr.crt. Candidaţi la funcţia de director de departament          Cerere/Declaraţii        CV           Plan managerial      
 1 Ponta Monica  CV   Plan managerial

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de membru în consiliul departamentului  Cerere Declaraţii  CV 
 1   Drăucean Adela   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2 CV 
 2   Pădurean Corneliu   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2 CV
 3   Lucaci Florea   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2 CV
 4   Bodiștean Florica   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2 CV
 5   Ponta Monica   Cerere   Declaraţia 1 | Declaraţia 2 CV

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de membru în consiliul facultăţii  Cerere Declaraţii  CV 
1 Ando Andrei Cerere Declarație 1 Declarație 2 CV
2 Drăucean Adela Cerere Declarație 1 Declarație 2 CV
3 Coșer Cornelia Cerere Declarație 1 Declarație 2 CV
4 Pădurean Cornel Cerere Declarație 1 Declarație 2 CV
5 Lucaci Florea Cerere Declarație 1 Declarație 2 CV
6 Bodiștean Florica Cerere Declarație 1 Declarație 2 CV
7 Monica Ponta Cerere Declarație 1 Declarație 2 CV
8 Redeș Simona Cerere Declarație 1 Declarație 2 CV
9 Tărchila Petru Cerere Declarație 1 Declarație 2 CV
10 Mărgan Manuela Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
11 Selage Nicolae Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
12 Huțiu Liliana Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de reprezentant în senatul universitar  Cerere Declaraţii  CV 
1 Drăucean Adela Ileana Cerere Declarație 1 Declarație 2 CV
2 Lucaci Florea Cerere Declarație 1 Declarație 2 CV
3 Ponta Monica Cerere Declarație 1 Declarație 2 CV
4 Tarchila Petru Cerere Declarație 1 Declarație 2 CV
5 Redeş Simona Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV

 

7. Facultatea de Ştiinte Exacte /

Departamentul de MATEMATICĂ - INFORMATICĂ

 Nr.crt. Candidaţi la funcţia de DECAN          Declaraţii        CV           Plan managerial      
 1 Nădăban Sorin  CV  Plan managerial
 2 Palcu Adrian  CV  Plan managerial
Proces verbal de avizare al consiliul facultăţii

 

 Nr.crt. Candidaţi la funcţia de director de departament          Cerere/Declaraţii        CV           Plan managerial      
 1 Cira Octavian   Cerere  / Declaraţia 1/ Declaraţia 2     CV   Plan managerial
 2 Nagy Mariana   Cerere Declaratie   CV   Plan managerial

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de membru în consiliul departamentului  Cerere Declaraţii  CV 
 1   Cira Octavian   Cerere   Declaratia1 / Declaraţia2   CV
 2   Fifor Carmen   Cerere   Declaraţie    CV
 3   Gaşpar Păstorel   Cerere   Declaraţie   CV
 4   Nagy Mariana   Cerere   Declaraţie   CV
 5   Palcu Adrian   Cerere   Declaraţie  CV
 6   Popa Lorena   Cerere   Declaraţie  CV
 7   Şandru Andreea   Cerere   Declaraţie   CV
 8   Vizental Mihaiela   Cerere   Declaraţie   CV

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de membru în consiliul facultăţii  Cerere Declaraţii  CV 
1 Cristescu Gabriela Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
2 Nădăban Sorin Cerere Declarație CV
3 Moț Ghiocel Cerere Declarație CV
4 Hoară Sorin Cerere Declarație CV
5 Gașpar Octavian Cerere Declarație CV
6 Nagy Mariana Cerere Declarație CV
7 Tomescu Marius Cerere Declarație CV
8 Popa Lorena Cerere Declarație CV
9 Fifor Carmen Cerere Declarație CV
10 Cira Octavian Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de reprezentant în senatul universitar  Cerere Declaraţii  CV 
1 Cristescu Gabriela Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV
2 Nădăban Sorin Cerere Declarație CV
3 Moț Ghiocel Cerere Declarație CV
4 Nagy Mariana Cerere Declarație CV
5 Tomescu Marius Cerere Declarație CV
6 Cira Octavian Cerere Declarație 1 | Declarație 2 CV

 

8. Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie şi Asistenţă Socială /

Departamentul de PEDAGOGIE, PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 Nr.crt. Candidaţi la funcţia de DECAN          Declaraţii        CV           Plan managerial      
 1 Gavria-Ardelean Mihaela  CV  Plan managerial
 2 Roman Alina  CV  Plan managerial
Proces verbal de avizare al consiliul facultăţii

 

 Nr.crt. Candidaţi la funcţia de director de departament          Cerere/Declaraţii        CV           Plan managerial      
 1   Kelemen Gabriela   Cerere / Declaraţie  CV   Plan managerial

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de membru în consiliul departamentului  Cerere Declaraţii  CV 
 1   Roman Alina   Cerere   Declaraţie   CV
 2   Balaș Cornelia   Cerere   Declaraţie   CV
 3   Gavrila Mihaela   Cerere   Declaraţie   CV
 4   Moldovan Olga   Cerere   Declaraţie   CV
 5   Dughi Tiberiu   Cerere   Declaraţie   CV

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de membru în consiliul facultăţii  Cerere Declaraţii  CV 
1 Roman Alina Cerere Declarație CV
2 Modovan Olga Cerere Declarație CV
3 Herlo Dorin Cerere Declarație CV
4 Egerau Anca Cerere Declarație CV
5 Vancu Emil Cerere Declarație CV
6 Kelemen Gabriela Cerere Declarație CV
7 Gavrilă-Ardelean Mihaela Cerere Declarație CV
8 Bran Cornelia Cerere Declarație CV
9 Costin Alina Cerere Declarație CV

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de reprezentant în senatul universitar  Cerere Declaraţii  CV 
1 Gavrilă-Ardelean Mihaela Cerere Declarație CV
2 Roman Alina Cerere Declarație CV
3 Herlo Dorin Cerere Declarație CV
4 Vancu Emil Cerere Declarație CV
5 Kelemen Gabriela Cerere Declarație CV

 

  9. Facultatea de Teologie /

Departamentul de DISCIPLINE TEOLOGICE 

 Nr.crt. Candidaţi la funcţia de DECAN          Declaraţii        CV           Plan managerial      
 1 Farcașiu Lucian  CV  Plan managerial
 2 Tulcan Ioan  CV  Plan managerial
Proces verbal de avizare al consiliul facultăţii

 

 Nr.crt. Candidaţi la funcţia de director de departament          Cerere/Declaraţii/Binecuvântare        CV           Plan managerial      
 1   Rus Constantin   CV  Plan managerial

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de membru în consiliul departamentului  Cerere Declaraţii  CV 
 1   Cutaru Caius   Cerere   Declaraţie, Binecuvantare   CV
 2   Ioja Cristinel   Cerere   Declaraţie, Binecuvantare   CV
 3   Albu Filip   Cerere   Declaraţie, Binecuvantare   CV
 4   Tulcan Ioan   Cerere   Declaraţie, Binecuvantare   CV

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de membru în consiliul facultăţii  Cerere Declaraţii  CV 
1 Tulcan Ioan Cerere Declarație | Binecuvântare CV
2 Ioja Cristinel Cerere Declarație | Binecuvântare CV
3 Farcașiu Lucian Cerere Declarație | Binecuvântare CV
4 Cuțaru Caius Cerere Declarație | Binecuvântare CV
5 Buta Mircea Cerere Declarație | Binecuvântare CV
6 Albu Filip Cerere Declarație | Binecuvântare CV

 

 Nr.crt Candidaţi la funcţia de reprezentant în senatul universitar  Cerere Declaraţii  CV 
1 Ioja Cristinel Cerere Declarație | Binecuvântare CV
2 Tulcan Ioan Cerere Declarație | Binecuvântare CV

 

Referendum

În baza art. 209 şi art. 364 din Legea educaţiei naţionale: Legea 1/2011 şi în virtutea Ordinului MECTS nr. 4062/2011 privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universităţi pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 303, din 3 mai 2011,

Senatul UAV a aprobat

Metodologia internă de organizare a Referendumului pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad

Către,

Facultăţii/Departamente

În atenţia d-nelor/d-lor Decani/Directori Departamente

Vă rugăm, să vă implicaţi în vederea participării tuturor cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată şi a studenţilor care fac parte din consiliile profesorale şi reprezentanţi în Senatul UAV, în vederea dezbaterilor publice pentru informarea comunităţii academice asupra referendumului pentru desemnarea Rectorului.

Menţionăm data celor trei dezbateri si a referendumului universitar:

  • I dezbatere are loc în data de 31.05.2011, ora 8.00;
  • a II- a dezbatere are loc în data de 10.06.2011, ora 8.00;
  • a III- a dezbatere are loc în data de 22.06.2011, ora 8.00,

iar referendumul universitar are loc în data de 30.06.2011, ora 8.00.

RECTOR,

Prof. univ. dr. Lizica MIHUŢ

Director resurse umane salarizare

Ec. Hăncilă Ana

Comunicat de la Biroul Electoral al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad:

În urma centralizării rezultatelor referendumului organizat în ziua de 30 iunie 2011, Biroul Electoral al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, a constatat următoarele:

  • s-au prezentat la referendum 76% din numărul total al persoanelor cu drept de vot;
  • 89,5% din persoanele care au votat şi-au exprimat opţiunea pentru desemnarea rectorului universităţii pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal.

Preşedinte

Biroul Electoral al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad

Prof. univ. dr. Marian-Nicu Spînu

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET