Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

1

LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale

2

DOCUMENTE ÎNFIINŢARE UAV

  OMIS 4898 din 22 martie 1991 priveşte denumirea instituţiilor de învăţământ superior din subordinea Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei

 

HG nr. 567 din 18 mai 1990 privind înfiinţarea Institutului de Învăţământ Superior din Arad

 

DECRET nr. 228 din 6 iulie 1976 privind organizarea unor secţii de subingineri în cadrul institutelor pedagogice şi al unor întreprinderi industriale

3 LEGISLAŢIE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

HG nr. 326 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019 - 2020

  HG 158 din 2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018- 2019

 

HG nr. 615 din 30 august 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018

HG nr. 140 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de învatamânt superior pentru anul universitar 2017-2018

 

HG nr. 654 din 2016 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea  Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016 - 2017

 

HG nr. 376 din 2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016 – 2017

HG  nr.  326 din 10 iunie 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor  de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2019-2020

4 LEGISLAŢIE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

HG nr. 318 din 23 mai 2019 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numărul maxim de studenti ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020 
  HG nr. 691 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numărul maxim de studenti ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019
  HG 185 din 2018 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2018-2019
  HG nr. 614 din 30 august 2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018
  HG nr. 117 din 16 martie 2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018
  HG nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotarârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati în anul universitar 2016-2017
  HG nr. 402 din 2 iunie 2016 (*actualizata*) privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati în anul universitar 2016-2017

5

LEGISLAŢIE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

  OMEN 3353 din 2018 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate
  OMEN 3329 din 2018 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi la studii universitare de doctorat finanţate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior de stat

 

OMENCS nr. 6.153 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea si evaluarea periodica a scolilor doctorale, pe domenii

 

OMENCS nr. 6.102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat

 

OMENCS nr. 5.382 din 29 septembrie 2016 (*actualizat*) privind functionarea scolilor doctorale în anul universitar 2016-2017

 

OMENCS nr. 5.923 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor în stiinte sau într-un domeniu profesional, obtinute în strainatate

OMENCS nr. 5.921 din 6 decembrie pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

 

HG nr. 681 din 29 iunie 2011 (*actualizata*) privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat

6

LEGISLAŢIE STUDII POSTUNIVERSITARE

  OMENCS 5435 din 6 octombrie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar
  OMECS nr 5160 din 3 septembrie 2015 privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de către instituţiile de învăţământ superior acreditate

 

OMECS nr. 5.613 din 4 noiembrie 2015 (*actualizat*) privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educatie permanenta de nivel postuniversitar

 

OMENCS nr. 5.370 din 21 august 2012 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competentelor profesionale si al suplimentului descriptiv

 

OMENCS nr. 3.163 din 1 februarie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua

7

LEGISLAŢIE PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

 

OMENCS nr. 5.005 din 24 august 2016 privind modificarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

 

OMECTS nr. 6.194 din 13 noiembrie 2012 (*actualizat*) privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

8

LEGISLAŢIE PROGRAME DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

 

OMENCS nr. 5.435 din 6 octombrie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educatie permanenta de nivel postuniversitar

 

OMENCS nr. 5.415 din 4 octombrie 2016 pentru aprobarea Procedurii privind recunoasterea programelor de formare psihopedagogica finalizate în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spatiul Economic European sau în Confederatia Elvetiana, în vederea continuarii studiilor sau desfasurarii activitatii didactice în România

 

OMECTS nr. 6.501 din 19 decembrie 2012 pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica în vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica, aprobata prin Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.745/2012

 

ORDIN nr. 5.745 din 13 septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica în vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica

9

LEGISLAŢIE ÎNVĂŢĂMÂNT TERŢIAR NONUNIVERSITAR

 

OMECS nr. 4.342 din 25 iunie 2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si Functionarea învatamântului tertiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul institutiilor de învatamânt superior acreditate

10

LEGISLAŢIE FINALIZARE STUDII

 

ORDIN nr. 5.643 din 12 decembrie 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6.125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie

OMENCS nr. 6.125 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie

 

OMECTS nr. 3.952 din 3 mai 2012 pentru reglementarea unor masuri privind finalizarea studiilor în învatamântul superior pentru situatiile prevazute la art. 361 alin. (4) si (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

11

LEGISLAŢIE ADMITERE

 


OMEN 3062 din 16 ianuarie 2018 privind modificarea art. 13 din anexa  la  Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi  cercetării ştiinţifice  nr.  6.102/2016   pentru  aprobarea Metodologiei-cadru  privind  organizarea  admiterii  în  ciclurile  de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat


OMEN nr. 3.236 din 10 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini pe locuri fara plata taxelor de scolarizare si cu bursa si pe locuri fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa, în institutiile de învatamânt superior de stat acreditate

 

ORDIN nr. 6.102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat

 

ORDIN nr. 3.855 din 26 mai 2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini în unitatile de învatamânt Preuniversitar/institutiile de învatamânt superior de stat si particular acreditate, în anul scolar/universitar 2016-2017

 

ORDIN nr. 3.775 din 16 mai 2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini pe locuri fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, în institutiile de învatamânt superior de stat acreditate

12

LEGISLAŢIE ACTE DE STUDII

  ORDIN Nr. 3.619 pentru aprobarea Metodologiei privind sustinerea masurilor compensatorii in vederea recunoasterii actelor de studii de nivel licenta, master sau postuniversitar eliberate de institutii acreditate de invatamant superior din strainatate

 


HG nr. 577 din 9 august 2017 privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 şi 2016-2017

OMENCS nr. 6.121 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere a actelor de studii de nivel licenta, master sau postuniversitar eliberate de institutii acreditate de învatamânt superior din strainatate

 

OMENCS nr. 5.435 din 6 octombrie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educatie permanenta de nivel postuniversitar

 

HG nr. 728 din 5 octombrie 2016 privind aprobarea continutului si formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolventilor ciclului II - studii universitare de masterat si absolventilor ciclului I si ciclului II de studii universitare oferite comasat

 

OMECS nr. 5.613 din 4 noiembrie 2015 (*actualizat*) privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educatie permanenta de nivel postuniversitar

 

OMECS nr. 5272/2015 din 22 septembrie 2015 privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor

 

OG nr. 42 din 26 august 2015 (*actualizata*) privind dreptul absolventilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii nEautorizate si sanctionarea institutiilor de învatamânt care scolarizeaza fara autorizare

 

OMEN Nr. 657 din 24 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior

 

OMEN nr. 4554 din 10 septembrie 2014 pentru aprobarea modelului diplomei de conversie profesională, al suplimentului la diplomă şi a certificatului de acordare a definitivării în învăţământ

 

HG Nr. 607 din 23 iulie 2014 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă

  HG nr. 143 din 3 aprilie 2013 (*actualizata*) privind denumirile calificarilor si titlurile conferite absolventilor învatamântului universitar de licenta înmatriculati în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011

 

OMEN 5370 din 21 august 2012 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competenţelor profesionale şi al suplimentului descriptiv

13

LEGISLAŢIE ACTIVITATE STUDENŢI

 

OMEN nr. 3.392 din 27 februarie 2017 Privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă

 

OMENCS nr. 872 din 1 noiembrie 2016 privind încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator

 

OMEN nr. 650 din 19 noiembrie 2014 (*actualizat*) pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare în cariera în sistemul de învatamânt superior din România

 

LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013(*actualizata*) privind efectuarea stagiului pentru absolventii de învatamânt superior

 

OMECTS nr. 5.052 din 8 august 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat institutiilor de învatamânt superior de stat pentru organizarea si desfasurarea activitatilor extracurriculare - stiintifice, tehnice, culturalartistice si sportive nationale, precum si a celor pentru studentii capabili de performante

 

OMECTS nr. 3.666 din 30 martie 2012 privind aprobarea Codului drepturilor si obligatiilor studentului

14

LEGISLAŢIE MOBILITATE STUDENŢI

 

OMEN nr. 651 din 19 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor

15

LEGISLAŢIE ACTIVITATE DE CERCETARE

 

HG nr. 475 din 23 mai 2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013

 

HG nr. 217 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Strategiei nationale în domeniul cercetariidezvoltarii si inovarii pentru perioada 2007-2013

 

HG nr. 1.266 din 13 august 2004 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare

 

HG nr. 1.265 din 13 august 2004 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare

 

LEGE nr. 230 din 1 iunie 2004 (*actualizata*) privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica

 

LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 (*actualizata*) privind buna conduita în cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare

 

HG nr. 525 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice

 

OG nr. 38 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica

 

LEGE nr. 324 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica

 

LEGE nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

16

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE MEN

 

HG nr. 26 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale

17

ORGANIZARE, FUNCŢIONARE ŞI OPERAŢIONALIZARE A REGISTRULUI MATRICOL UNIC AL UNIVERSITĂŢILOR DIN ROMÂNIA

  OMEC nr. 3714 privind aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si operationalizare a Registrului Matricol Unic al Universitatilor din Romania
18

STUDIAZĂ ÎN ROMÂNIA

  OMEN 3900 din 16 mai 2017 privind aprobarea Metodologiei de scolarizare a romanilor de pretutindeni in invatamantul preuniversitar de stat din Romania
  OMEN 3873 din 05 mai 2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice
  OMEN 3473 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini incepand cu anul scolar/universitar 2017-2018
  OMEN 3236 din 10 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini pe locuri fara plata taxelor de scolarizare si cu bursa si pe locuri fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa, in institutiile de invatamant superior de stat acreditate
  OMEN 6156 din 22 decembrie 2016 privind organizarea si desfasurarea anului pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini
  LEGE 299 din 2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni

19

CLASIFICARE UNIVERSITĂŢI

  HG nr. 789 din 3 august 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificarii universitatilorsi ierarhizarii programelor de studii

20

ECHIVALARE FUNCŢII ŞI GRADE CERCETARE

 

OMEC nr. 4.399 din 28 iunie 2005 pentru echivalarea functiilor si gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu functiile corespunzatoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003

21

OBŢINERE ATESTAT ABILITARE

 

OMECS nr. 3.121 din 27 ianuarie 2015 privind organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare

22

LEGISLATIE ALEGERI

 

OMECS nr. 3.751 din 29 aprilie 2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire si de alegere a structurilor si functiilor de conducere la nivelul institutiilor din sistemul national de învatamânt superior

23

RECUNOAŞTERE PERIOADE DE STUDII EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE

 

OMECTS nr. 3.223 din 8 februarie 2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoastere a perioadelor de Studii efectuate în strainatate

24

LEGISLAŢIE CADRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR

 

 

 

Ordin 3194 din 2018 privind modificarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) aprobată prin OMEN 3475/2017
Ordin 5686 din 2017 privind modificarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) aprobată prin OMEN 3475/2017
Ordin 3475 din 2017 privind modificarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) (complet)

OMEN 5686 din 2017 privind modificarea si completarea Metodologiei de inscriere si inregistrare a calificărilor din invatamantul superior in Registrul National al Calificărilor din Invatamantul Superior (RNCIS) , aprobata prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.475/2017

OMEN nr. 3.475 din 17 martie 2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere si înregistrare a calificarilor din învatamântul superior în Registrul National al Calificarilor din Învatamântul Superior (RNCIS)

 

OMENCS nr. 5.414 din 4 octombrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale si a adeverintei privind certificarea competentelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetatenii care au studiat în România, în vederea desfasurarii activitatii didactice în strainatate

 

HG nr. 918 din 20 noiembrie 2013 (*actualizata*) privind aprobarea Cadrului national al calificarilor

 

HG nr. 556 din 25 mai 2011(*actualizata*) privind organizarea, structura si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari**

25

LEGISLAŢIE FINANŢARE

 

OMECTS nr. 3.223 din 8 februarie 2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoastere a perioadelor de Studii efectuate în strainatate

26

CORESPONDENTA ÎNTRE DOMENIILE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT/ MASTERAT

 

OMEN nr. 5.037 din 13 septembrie 2013 privind corespondenta între domeniile de studii universitare de doctorat/masterat,domeniile de studii universitare de doctorat si domeniile de doctorat

27

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE CNATDCU

 

OMENCS nr. 4.106 din 10 iunie 2016 privind componenta nominala a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

OMENCS nr. 3.482 din 24 martie 2016 (*actualizat*) privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

28

CORESPONDENTA ÎNTRE DOMENIILE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT/ MASTERAT

 

OMECTS nr. 5.564 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*) privind aprobarea Metodologiei de acreditare si evaluare periodica a furnizorilorde formare continua si a programelor de formare oferite de acestia

29

STANDARDELOR MINIMALE NECESARE SI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVATAMÂNTUL SUPERIOR

 

OMENCS nr. 6.129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învatamântul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calitatii de conducator de doctorat si a atestatului de abilitare

30

LEGISLAŢIE EURO 200

 

LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimularii achizitionarii de calculatoare

 

HG nr. 1.294 din 13 august 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimularii achizitionarii de calculatoare

31

ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE

 

LEGE nr. 288 din 24 iunie 2004 (*actualizată*) privind organizarea studiilor universitare

32

LEGISLAŢIE VIZARE ACTE DE STUDII

 

OMECS nr. 5.530 din 21 octombrie 2015 privind completarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.436/2011

 

OMECTS nr. 3.579 din 21 martie 2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.436/2011

 

OMECTS nr. 5.436 din 21 septembrie 2011(*actualizat*) privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România

33

LEGISLAȚIE BURSE

  HG 31 din 25 ianuarie 2018 privind numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor organizaţii nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecţie a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum şi criteriile de selecţie a cadrelor didactice implicate OMEN nr. 5.076 din 28 septembrie 2017 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă
 
  OMEN nr. 4.366 din 13 iulie 2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă
   
  OMEN nr. 4.104 din 21 iunie 2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă
 
  OMEN nr. 3.392 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă
 
  LEGE nr. 137 din 13 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 
  HG nr. 403 din 31 mai 2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I“
 
  O.U.G. nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 
  OMECTS nr. 3.890 din 10 martie 2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 
  LEGE nr. 235 din 7 decembrie 2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 
  HG nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural
 
  OMEC nr. 4.923 din 8 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural
 
  LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
 
  HG nr. 445 din 8 august 1997 (*actualizată*) privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi
 

34

LINK-URI UTILE

 

Ministerul Educaţiei Naţionale
http://www.edu.ro

 

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
https://www.cnred.edu.ro/

 

Recunoaştere şi echivalare studii preuniversitare
https://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare

 

Recunoaştere şi echivalare studii universitare
https://www.cnred.edu.ro/ro/studii-universitare

 

Adeverinţe privind sistemul de învăţământ din România
https://www.cnred.edu.ro/ro/adeverinte-privind-sistemul-de-invatamant-din-Romania

 

Adeverinţa de conformitate a studiilor cu Directivele Uniunii Europene
https://www.cnred.edu.ro/ro/adeverinta-de-conformitate-a-studiilor-cu-directivele-Uniunii-Europene

 

Vizarea actelor de studii pentru plecarea în străinătate
https://www.cnred.edu.ro/ro/vizarea-actelor-de-studii-pentru-plecarea-in-strainatate

 

Cardul profesional european - CPE
https://www.cnred.edu.ro/ro/cardul-profesional-european

 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
http://www.aracis.ro/

 

Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior
http://www.cnfis.ro/

 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
https://uefiscdi.ro

 

Autoritatea Naţională pentru Calificări
http://rncis.ro/

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET