Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

| REGULAMENTE | METODOLOGII | PROCEDURI | FORMULARE |                                     METODOLOGII

Cod

Denumire

Data intrării în vigoare

M 01

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă şi master, iulie-septembrie 2019

03.05.2019

M 02

Metodologie privind obţinerea atestatului de abilitare în cadrul UAV și Legea 319

28.05.2015

M 03

Metodologie proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în UAV

05.12.2018

M 04

Metodologia privind premierea rezultatelor cercetării din UAV

28.03.2019

M 05

Metodologie de organizare și desfășurare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere la UAV pentru mandatul 2020-2024

03.05.2019

M 06

Metodologia privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, precum și a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate în străinătate

25.07.2019

M 07

Metodologie privind menținerea calității de cadru didactic titular după împlinirea vârstei de pensionare

03.05.2019

M 08

Metodologie privind selectarea cadrelor didactice asociate la UAV

10.09.2018

M 09

Metodologia și criteriile specifice pentru admitere la studii universitare de doctorat, septembrie 2019

03.05.2019

M 10

Metodologie proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

28.09.2017

M 11

Metodologie proprie privind organizarea și desfășurare eaxmenului de promovare în cariera didactică

05.12.2018

M 12

Metodologie pentru alegerea și desemnarea membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul Universității “Aurel Vlaicu” din Arad

18.06.2019

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET