Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Reglementări interne UAV

(în paranteze sunt datele aprobării/actualizării în şedinţele de senat)

Carta şi comisii

 1. Carta UAV (17.06.2015)
 2. Carta auditului public intern 
 3. Codul de etică (extras din Carta UAV)
 4. Comisia de etica
 5. Consiliul de administraţie al Clubului Sportiv Universitar (27.06.2012)
 6. Componenta Comisii Permanente  (25.02.2015)
 7. Comisii Erasmus pe facultati (12.05.2014)
 8. Structura de invatamant si cercetare din UAV (2012-2013)

Organigrame

Strategii şi planuri

 1. Strategia cercetării  pentru perioada 2012-2016  (12.12.2012) 
 2. Plan strategic (2012 - 2016) conform HS 213 din 27 iunie 2012
 3. Plan strategic (2016 - 2020)
 4. Plan operational 2013
 5. Plan operational 2014
 6. Plan operational analitic 2014
 7. Plan Operational 2015
 8. Plan Operational 2016
 9. Plan Operational 2016 - Actualizat
 10. Plan Operational 2017
 11. Gradul de indeplinire a obiectivelor din planul operational pentru anul 2017
 12. Plan operațional 2018
 13. Gradul de indeplinire a obiectivelor din planul operational pentru anul 2018
 14. Plan operational 2019
 15. Strategia cercetarii stiintifice 2016-2020
 16. Declaratia rectorului privind politica in domeniul calitatii

Alte documente (Sectiune in curs de actualizare)

 1. Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţilor de audit public intern în anul 2013 (22.01.2013)
 2. Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţilor de audit public intern în anul 2014 (13.02.2014)
 3. Programul de dezvoltare al sistemului de control managerial 2017

Rapoarte

Pagini web cu informaţii suplimentare

 1. Pagina web a Departamentului de consiliere in carieră
 2. Pagina web a Departamentului pentru asigurarea calitatii
 3. Pagina web a Departamentului de programe, proiecte si relatii internationale
 4. Documente de interes public

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET