Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Documente de referință

  1. Legea educaţiei naţionale: Legea 1/2011 publicată în M.O. Partea I. , Nr. 18 din 10.01.2011
  2. Metodologie proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de cercetare vacante în UAV
  3. Metodologie privind selectarea cadrelor didactice asociate la UAV
  4. Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant didactic auxiliar si nedidactic
  5. Metodologia CNATDCU pentru abilitare
  6. Taxe abilitare

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET