Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Sari peste panoul lateral al blogului.

Administrator structuri sportive

Curs de specializareUniversitatea “AUREL VLAICU” din ARAD, în parteneriat cu FEDERAŢIA  ROMÂNĂ de FOTBAL, organizează  cursul de specializare

Management sportiv - Administrator structuri sportive

Deschiderea oficială va avea loc în data de 19.10.2017.

Cursul se adresează absolvenţilor cu studii superioare care doresc să se perfecţioneze  în domeniul managementului sportiv, în  administrarea unui club sportiv, asociaţii sportive, în  organizarea  evenimentelor sportive, în marketingul sportiv etc.

Durata cursului este de 60 ore (pregătire teoretică 20 ore,şi pregătire practică 40 ore), Acesta se va desfăşura, la Universitatea  “AUREL VLAICU” din ARAD, în cursul săptămânii, în zilele de luni, marţi şi miercuri  sau la sfârşit de săptămână, vineri, sâmbătă, duminică (conform unui program flexibil, stabilit ulterior de comun acord), în serii de 28 de cursanţi.  

 • Taxa de participare  este 1500 lei , plata se poate face în următoarele conturi:
 • RO 13 TREZ 02120F330500XXXX Trezoreria Municipiului Arad
 • RO 34 RNCB 0016005444810001 BCR Arad

Perioada de înscriere  02.10.2017- 13.10.2017 (pentru prima serie), înscrierile se vor face în Corpul D, sala10,  între orele 9 -15., persoană de contact:

 • Eva Băra(eva.bara@yahoo.com), tel.0746.097.173
 •  Marconi Roberto Gabriel(robigabim71@yahoo.com), tel.0722.319.391.

 Inscrierea candidaţilor: se face pe baza dosarului personal conform documentelor  cerute. 


Dosarul de înscriere  va cuprinde urmatoarele documente:

 • Cerere  tip, se primeşte la înscriere sau poate fi descărcată aici
 • Diploma de licenţă, copie simplă
 • Certificatul de naştere, copie simplă
 • Certificatul de căsătorie (persoanele care şi-au schimbat numele), copie simplă
 • Carte de identitate, copie simplă
 • Documentele, în copii simple vor fi certicate în conformitate cu originalul, conform procedurii aprobate de conducerea UAV.
 • Recomandare din partea unei structuri sportive – club, asociație sportivă, structură reprezentativă pe ramura de sport (inclusiv Asociațiile Județene de Fotbal). 
 • Dacă nu este afiliat la nici o structură sportivă, atunci pe baza unei recomandări scrise de la îndrumătorul de licență.
 • CV  format Europass
 • Eseu motivaţional, de maxim 2 pagini, din care să reiasă interesul și afinitatea candidatului cu fenomenul sportiv.
 • Dosar plic, folie plastic.

  Nu se percepe taxă  de înscriere.

La finalul cursului se obţine un  certificat de absolvire  pentru  ocupaţia Administrator structuri sportive” cod  COR 143115  cu avizul  Ministerului  Educaţiei  Naţionale şi  Ministerului  Muncii, Familiei  Protecţiei Sociale şi Persoanelor  Vârstnice.

 • Coordonator Lect.univ.dr. Marconi Roberto Gabriel

Articolul a fost publicat în: 28 September 2017, 05:37.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET