Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Sari peste panoul lateral al blogului.

Examene Admitere

Examenele continuă la toate facultăţile Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. Precizăm că la Facultatea de Teologie, Facultatea de Design şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, candidaţii vor susţine probe eliminatorii, iar la toate celelalte programe de studii universitare de licenţă candidaţii vor fi evaluaţi ca urmare a stabilirii mediei între nota de la examenul de Bacalaureat şi nota de la proba de la limbă şi literatură română scris (Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale;  Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială; Facultatea de Ştiinţe Economice), nota de la examenul de Bacalaureat şi nota de la proba de la matematică; în cazul că nu au susţinut examen la matematică se va lua în considerare nota de la proba de Limba şi literatura română scris (Facultatea de Ştiinţe Exacte), nota de la examenul de Bacalaureat şi nota de la a doua probă a examenului de Bacalaureat (Facultatea de Inginerie) şi nota de la examenul de Bacalaureat şi nota de la disciplina obligatorie a profilului (Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului).

            Interviul pentru locurile bugetare ale tuturor Programelor de studii universitare de Master va avea loc în data de 22 septembrie a.c., ora 9,00.

Articolul a fost publicat în: 4 August 2014, 01:18.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET