Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Sari peste panoul lateral al blogului.

Proiectul POSDRU ID:138850: Studentul consiliat – Excelent viitor angajat, la timpul prezent

Întâlnirea ce va avea loc la București la sediul central al proiectului între managerul de proiect doamna Melania Vergu și experți coordonatori de implementare și experți responsabil flux financiar, pentru realizarea atribuțiilor de evaluare parțială și monitorizare implementare proiect ale managementului proiectului.
Ordinea de zi a întâlnirii de lucru va fi următoarea:
-         analiza stadiului de implementare a fiecărei activități din Graficul-Activitate; realizări și întârzieri;
-         analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor de proiect: măsuri pentru realizarea acestora la timp și în condițiile contractului de finanțare;
-         analiza realizării înscrierii în Grupul Țintă, conform prevederilor contractuale-măsuri pentru realizarea înscrierii în Grupul Țintă;
-         analiza realizării achizițiilor din proiect: respectarea legislației, valoarea achizițiilor, recepția acestora și raportarea acestora;
-         analiza financiar-contabilă a bugetului proiectului-grad de realizare și executare a bugetului, întârzieri, economii, nivelul cheltuielilor declarate neeligibile-măsuri de remediere a posibilelor întârzieri; măsuri de urgentare a execuției bugetului: Graficul cererilor de rambursare și Cerere de Prefinanțare;
-         analiza activității de consiliere;
-         analiza necesității depunerii de notificări sau acte adiționale;
-         diverse.
Studenții consiliați în perioada septembrie-noiembrie 2014, vor participa la concursul ,,Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”.
La acest concurs pot participa studenții care s-au prezentat la toate activitățile de consiliere (7 ore) și care au finalizat planul de dezvoltare a carierei.
Din cei 240 studenți consiliați vor fi premiați 6 cu un premiu de 2000 lei fiecare.
Etapele concursului:
-         etapa de înscriere;
-         etapa de evaluare a lucrărilor de către o comisie de jurizare care se va face în 3 etape;
-         cei clasificați după etapa finală vor pregăti un interviu pentru angajare; premierea câștigătorilor.
De asemenea, din studenții consiliați (în perioada septembrie-noiembrie 2014)
4 studenți vor participa la un stagiu în Italia, partener INFOR, beneficiind de stagii de practică la firmele din consorțiul INFOR (4 zile și 7 ore/zi)precum și de consiliere între (2 zile și 7 ore/zi). Alte  2 zile fiind rezervate problemelor organizatorice.
Fiecare student pentru toate orele la care a participat în timpul stagiului de practică intensivă, va primi o subvenție de 900 de lei.
Obiectivele participării studenților la practica intensivă internațională sunt:
-         formarea de competențe practice necesare ocupării unui loc de muncă;
-         adaptarea la un loc de muncă;
-         compararea obiectivelor individuale profesionale cu situația reală de pe piața muncii;
-         dezvoltarea capacității de a decide și a acționa adecvat în legătură cu propria carieră;
-         familiarizarea cu cerințele unui posibil angajator european.
O comisie formată din 5 membrii va selecta Dosarele pentru desemnarea celor care urmează să participe la acest stagiu în Italia.
„Acest proiect este extrem de interesant şi greu pentru că se consiliază 1020 de studenţi, atât individual, cât şi de grup şi este un proiect foarte important pentrru studenţi pentru că îi pregăteşte ca şi viitori angajaţi. Iată, deci, că proiectul continua şi o parte dintre cei 12 colegi ai noştri, care sunt implicaţi în proiect, vor pleca la Bucureşti la întâlnirea cu managerul general de proiect”, a precizat Preşedintele Consiliului Academic al UAV, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ.
„Acum proiectul intră într-o nouă etapă de analiză, în care se va face analiza pe şase luni de implementare a proiectului, atât din punct de vedere financiar contabil, din punct de vedere al achiziţiilor făcute, dar şi din punct de vedere a îndeplinirii indicatorilor, a atingerii grupului ţintă”, a punctat şi rectorul UAV, prof. univ. dr. Ramona Lile.
Ana Maria
Sursa: www.arq.ro

Articolul a fost publicat în: 2 February 2015, 04:57.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET