Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Sari peste panoul lateral al blogului.

Ramona Lile „Un proiect necesar pentru UAV”

Proiectul „Creșterea gradului de transparență a gestiunii studenților la nivelul UAV”, finanțat prin Fondul de dezvoltare instituțională (FDI) al ministerului educației se derulează în acest moment  la nivelul  Universității „Aurel Vlaicu” din Arad . Obiectivul principal  este creșterea calității managementului instituțional prin implementarea Registrului Matricol Unic (RMU) la nivelul întregii universități, obligație prevăzută și în Legea Educației Naționale.
„RMU este în fond o platformă, o bază de date referitoare la studenții universității. Aceasta permite urmărirea parcursului educaţional al studentului, dar în același timp poate genera o serie de rapoarte specifice solicitate de instituții sau de diferite compartimente din cadrul UAV. Mai mult ne poate ajuta să venim în sprijinul studenţilor aflaţi în situaţii speciale, fiind informaţi la timp despre nevoile lor specifice” a punctat directorul de proiect, prof.univ.dr. Alexadru Popa.
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad  a mai făcut parte dintr-un proiect pilot similar, în anul 2011, an în care a fost creată pentru prima dată baza de date a RMU. Eficiența dovedită  a sistemului a determinat aplicarea în cadrul FDI în anul 2016 pentru continuarea proiectului ceea ce va permite introducerea tuturor studenților UAV (din toți anii) în această platformă. „Implementarea registrului unic asigură transparentizarea procesului educaţional  și implicit asigură creșterea calității managementului administrativ. A fost mult de muncă pentru introducerea acestor date, dar rezultatele şi implicaţiile acestui proiect sunt  foarte importante pentru universitatea noastră. Vreau să mulţumesc tuturor celor care s-au implicat şi au contribuit la implementarea RMU la nivelul UAV”, a subliniat rectorul UAV, prof.univ.dr. Ramona Lile.
În plus, baza de date creată s-a dovedit a fi compatibilă cu sistemul de lucru utilizat la nivel național, ceea ce facilitează gradul de operativitate  și interconectivitate între sisteme.

Articolul a fost publicat în: 15 November 2016, 04:09.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET