Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Sari peste panoul lateral al blogului.

Rezoluţia Consiliului Naţional al Rectorilor

Rectorul UAV, prof.univ.dr. Ramona Lile a participat la Consiliul Naţional al Rectorilor, desfăşurat la Târgu Mureş în perioada 7-9 octombrie. Alături de cele 70 de universităţi prezente s-au aflat Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, Consilierul de Stat - Preşedinţia României, Ligia Deca, precum şi reprezentanţi ai tuturor organismelor şi instituţiilor implicate în învăţământul superior.

Rezoluţia adoptată la final prevede următoarele:

„În contextul acumulărilor şi diversificării pieţei educaţionale europene şi globale, CNR îşi asumă necesitatea creşterii performanţei şi competitivităţii sistemului naţional de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică, prin adoptarea unor măsuri ce vizeză:

1.       Aplicarea principiilor învăţământului centrat pe student, în toate componentele vieţii universitare, de la condiţii de viaţă şi studiu adecvate, până la programe de studii moderne şi relevante, implicarea în activităţi de cercetare ştiinţifică de vârf şi asigurarea consilierii profesionale, în vederea orientării în carieră şi a reducerii abandonului universitar.

2.       Susţinerea unor creşteri bugetare anuale succesive de 13%, care până în anul 2020 să genereze un procent de 6% din PIB alocat educaţiei. În mod similar, aceeaşi creştere succesivă anuală de 35% alocată cercetării, care în anul 2020 va atinge un procent de 1% din PIB-fonduri publice. O astfel de măsură, ar aduce pentru anul 2017 un procent de 4,2% din PIB pentru educaţie şi 0,42% din PIB pentru cercetare.

3.       Susţinerea aplicării legii educaţiei în sensul finanţării pe cicluri de studii universitare, pentru a asigura calitatea, predictibilitatea şi sustenabilitatea sistemului de învăţămant superior.

4.       Regândirea modului de distribuire a locurilor bugetate, prin corelarea cu strategiile naţionale şi cerinţele economice de dezvoltare a României.

5.       Clasificarea instituţiilor de învăţământ superior şi ierarhizarea programelor de studii, pe baza unei metodologii care să asigure obiectivitatea, transparenţa şi relevanţa procesului.

6.       Necesitatea evaluării şcolilor doctorale pe domenii, cu existenţa imperativă a unei componente internaţionale şi necesitatea evaluării modului de acordare a titlurilor de doctor.

7.       Analiza publică a noilor standarde minimale CNATDCU pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare - dezvoltare, cu consultarea universităţilor în acest proces de analiză publică şi aplicarea oricăror modificări, cel mai devreme începând cu anul universitar 2017 - 2018.

8.       Organizarea programelor de formare la nivelurile 6, 7 şi 8 de calificare, corespunzătoare ciclurilor de licenţă, masterat şi doctorat, prin programe de studii de formare pe tot parcursul vieţii, să se realizeze în exclusivitate în universităţi, conform practicilor europene, cu aplicarea unui sistem adecvat de asigurare a calităţii.

9.       Regândirea sistemului de avansare în cariera didactică, inclusiv prin luarea în considerare a promovării pe post conform practicilor internaţionale, concomitent cu asigurarea unui cadru adecvat de pregătire pedagogică.

10.    Reglementarea financiară a modului de derulare a cercetării ştiinţifice în instituţiile de învăţământ superior, prin susţinerea bugetară a poziţiilor de cercetători în universităţi şi prin asigurarea şi utilizarea competitivă a finanţării naţionale şi europene pentru cercetare.

11.    Păstrarea clinicilor medicale universitare în coordonarea instituţiilor de învăţământ superior de profil, ca principală bază de formare practică a studenţilor, rezidenţilor şi a specialiştilor, dar şi ca o garanţie a excelenţei în activitatea acestora. In acest sens, reprezentanţii învăţământului superior medical îşi exprimă dezacordul referitor la proiectul OUG de modificare a Legii 95/2006 şi solicită să fie consultate cu privire la modificările ce vizează conducerea secţiilor clinice şi activitatea din centrele universitare medicale.

12.    Susţinerea sportului universitar şi de performanţă în universităţi ”.

Articolul a fost publicat în: 12 October 2016, 00:34.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET