Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Sari peste panoul lateral al blogului.

Universitatea “Aurel Vlaicu” în proiectul ERASMUS + KA2

UniversitateaAurel Vlaicu” în proiectul ERASMUS + KA2
WHAT REALLY MATTERS (WRM)
ID: 2014-1-RO01-KA202-002863
    Proiectul WHAT REALLY MATTERS (WRM)- ERASMUS+KA2 reprezintă un parteneriatul strategic pentru orientare şi consiliere în carieră a tinerilor.
Obiectivele stabilite înprogramul operațional sunt:
1.Dezvoltarea de noi abordări inovatoare pentru a crește calitatea și relevanța ofertei educaționale pentru absolvenții, precum și a specialiştilor în munca cu tineretul.
2.Acordarea de sprijin personalizat, învățare colaborativă, dezvoltarea gândirii critice prin resurse educaționale deschise și mobilitate virtuală.
3.Abordarea unor metode inovatoare pentru orintarea în carieră a absolvenților și tinerilor.
4.Stimularea culturii antreprenoriale (inclusiv a antreprenoriatului social) pentru a dezvolta cetățeni activi și angajaţi.
5.Creșterea capacității de inserție profesională prin servicii active şi prin suport
de consiliere în carieră.
6.Promovarea unei culturi de colaborare între instituţii locale, naţionale şi internaționale.
    Parteneri în proiect sunt:Fundatia Dezvoltarea Popoarelor Filiala Arad, S.C. BTM Resources S.R.L., Axis Regional Academy Ltd, Cyprus, Nicosia, SC. X-House SRL, Romania, Arad, SzentIstvan University, Hungary, Godollo, Hacettepe University Eu Office, Turkey, Ankaraşi UniversitateaAurel Vlaicu” Arad, Romania.
    Durata proiectului este de trei ani, a început în octombrie 2014 şi se încheie în 30 august 2016.
Activitățile specifice ale proiectului sunt rezumate după cum urmează:
1) Crearea unei platforme care să conţină un forum dedicat schimbului de idei relevante cu privire la resurse şi utilizatori (resurse educaționaledeschise), careva reprezenta un site pe termen lung și care în mod liber difuzează toate ieșirile intelectuale ale proiectului, precum și buletine informative lunare, resurse educaționale pentru lucrătorii de tineret, pentru consilierii și a formatori.
2) Realizarea de cercetări privind politicile, strategiile și cele mai bune practici de inserție profesională a tinerilor.
3) Punerea în aplicare a măsurilor de informare și publicitate prevăzute în Planul de diseminare- implementarea proiectului.
4)Management financiar.
Cooperarea și comunicarea între parteneri va fi asigurată prin reuniuni directe și indirecte. În timpul celor 2 ani de implementare, vor fi întâlniri ale Comitetuluide coordonare. Astfel în perioada 11-15 iunie o delegaţie din Arad formată din membri ai instituţii partenere în proiect se vor deplasa a Nicosia în Cipru. Din partea Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad participă cei doi cercetători în pedagogie: prof. univ. dr. Lizica Mihuţ şi prof. univ. dr. Gabriela Kelemen.
„Un proiect foarte interesant şi în care Universitatea noastră intră în corelaţie academică şi de parteneriat pentru consilierea în carieră a absolvenţilor noştri cu universităţi şi asociaţii de promovare a ofertei educaţionale din Cipru şi din Turcia. O delegaţie a universităţii noastre pleacă chiar mâine la un miting pe care îl organizează partenerii noştri din Cipru, un prilej de a introduce Universitatea şi strădaniile colegilor noştri într-un parteneriat internaţional”, a precizat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, Director al Şcolilor Doctorale a UAV.
„Un nou proiect ERASMUS şi în care Universitatea noastră e parteneră şi în cadrul căreia colegii noştri vor pleca la una dintre întâlnirile care vor avea loc în Cipru, la Nicosia, pentru a participa la acest proiect, care e legat de inserţia tinerilor pe piaţa muncii şi de crearea unei platforme unde să se schimbe idei şi tot felul de bune practici pentru inserţia acestora în viaţa economică a oraşului nostru”, punctat Rectorul UAV, prof. univ. dr. Ramona Lile.
„Ne vom deplasa o echipă împreună cu partenerul nostru în proiect din partea Fundaţiei „Dezvoltarea popoarelor”, ne vom deplasa deci în Cipru în vederea discutării rezultatelor privind cercetarea pe competenţele implicate în proiect, privind consilierea în carieră a tinerilor, al absolvenţilor din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad”, a completat prof. univ. dr. Gabriela Kelemen.
„În cadrul proiectului pe care l-am iniţiat cu UniversitateaAurel Vlaicu” vizăm accesibilitatea tinerilor pe piaţa forţei de muncă şi asta nu doar prin componenta consiliere profesională, ci şi printr-o competenţă de cercetare în vederea identificării profilului de competenţe al tinerilor şi ceea ce le lipseşte pentru o mai bună integrare”, a subliniat Dana Timar Balaş, partener în proiect din partea Fundaţiei „Dezvoltarea popoarelor”.
Ana Maria
Sursa: arq.ro

Articolul a fost publicat în: 14 June 2015, 02:57.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET